5. Етика – част 5 – Учтивост и добри маниери

Изграждане на християнски характер с Явор Русинов
5. Етика – част 5 - Учтивост и добри маниери
/

Защо учтивостта и добрите маниери имат значение и каква е връзката им с единствената заповед в Декалога, при чието нарушаване Бог обещава, че ще действа лично против нас? Необмислените лоши маниери често разкриват злия характер на човека. Чуйте как да разпознаете тези хора около вас.