6. Етика – част 6 – Благочестивия глупак и здравия разум.

Изграждане на християнски характер с Явор Русинов
6. Етика – част 6 - Благочестивия глупак и здравия разум.
/

Какви принципи можем да извлечем от притчата за Богаташа и Лазар? Какво означава да не бъдеш “благочестив глупак”? Какви са принципите на здравия разум? И най-важното, коя е 11та Божия заповед? В лекцията ще чуете много практически примери и насоки, как да постъпваме в различни житейски ситуации.