4. Етика – част 4 – Благодарност и признателност

Изграждане на християнски характер с Явор Русинов
4. Етика – част 4 - Благодарност и признателност
/

Защо благодарността и признателността са важна част от християнския характер? С кой грях Писанието отъждествява неблагодарността? Ще се изненадате. В тази лекция ще намерите много практически примери и насоки за вашия живот по отношение на благодарността.