8. Етика – Покаянието, част 2

8. Етика – Покаянието, част 2
/

Покаянието е един от най-важните фактори в живота на християните, Какво обаче ни пречи да го направим и защо то е толкова важно?