2. Етика – част 2

2. Етика - част 2
/

Гръцката срещу Еврейската логика и свободната воля в етичното покорство – какво изпускаме? Делата и изграждането на характер.