7. Етика – Покаянието

Изграждане на християнски характер с Явор Русинов

В тази лекция ще откриете един от най-важните инструменти, който може буквално да ви измъкне от всеки проблем и трудна ситуация в живота. Пропуснете го и вие ще продължите да страдате!

Не вярвате?

– Този инструмент въздигна отново до положение на власт и богатство един от най-нечестивите хора живели някога на земята. Човек който принесе дори децата в жертва на идолите.

– Ще чуете как и кога на практика да го приложите в живота си.

– Практически тест, за да разберете, дали наистина човека срещу вас е променен или ви лъже.

– Този инструмент работи при всички хора, при всички обстоятелства, при християни и езичници.

6. Етика – част 6 – Благочестивия глупак и здравия разум.

Изграждане на християнски характер с Явор Русинов

Какви принципи можем да извлечем от притчата за Богаташа и Лазар? Какво означава да не бъдеш “благочестив глупак”? Какви са принципите на здравия разум? И най-важното, коя е 11та Божия заповед? В лекцията ще чуете много практически примери и насоки, как да постъпваме в различни житейски ситуации.

5. Етика – част 5 – Учтивост и добри маниери

Изграждане на християнски характер с Явор Русинов

Защо учтивостта и добрите маниери имат значение и каква е връзката им с единствената заповед в Декалога, при чието нарушаване Бог обещава, че ще действа лично против нас? Необмислените лоши маниери често разкриват злия характер на човека. Чуйте как да разпознаете тези хора около вас.

4. Етика – част 4 – Благодарност и признателност

Изграждане на християнски характер с Явор Русинов

Защо благодарността и признателността са важна част от християнския характер? С кой грях Писанието отъждествява неблагодарността? Ще се изненадате. В тази лекция ще намерите много практически примери и насоки за вашия живот по отношение на благодарността.

3. Етика – част 3 – Пренебрегнатата заповед.

Изграждане на християнски характер с Явор Русинов

Какво означава “езикът ни да запали колелото на живота ни?” Кога трябва да проявим милост към даден човек и кога трябва да бъдем безкомпромисни? Кои са критериите, които трябва да определят нашето отсъждане? Защо оправдавайки злото в ближния, води до нашето собствено увреждане?